Ev Hanımlarına Destek

0
10848

REKLAM

Ev Hanımlarına 3000 TL D’estek DenizBank’tan Geldi. S’on d’akika k’ampanyası ile b’eraber yeni k’ampanya y’alnızca ev hanımlarına y’apılacak. İşte detaylar… Ev hanımlarına 3000 TL d’estek DenizBank’tan geldi. DenizBank 3000 TL’ye kadar ev hanımı o’lan kişilere d’estek v’ereceğini duyurdu. 3000 TL’ye kadar d’estek a’lacak o’lan şahıslara k’redi olarak ö’deme y’apacak olan Denizbank ü’stünden sizler de h’ızlı bir şekilde b’aşvuru y’apabilirsiniz. Denizbank i’laveten y’apmış o’lduğu d’uyuru daha g’elir b’elgesiz olarak y’üksekliklerde de k’redi n’otu y’üksek olan kişilere K’redi o’nay v’erdiğini s’öylüyor. Denizbank ü’stünden 3000 TL ve ü’stünde d’estek a’labilmek i’steyen ev hanımları daha önceki banka çalışmalarında k’redi n’otunu y’ükseltmiş o’lması g’erekiyor.

REKLAM
X

DenizBank 3000 TL b’aşvuru nasıl yapılır?
Denizbank ü’stünden 3000 tl ye kadar b’aşvuru y’apmak i’steyen kişiler 36 ay v’adeli ve 3 ay e’rtelemeli o’larak bankanın sms k’redi s’ervisi ile o’turdukları y’erden b’aşvuru y’apabilir. Denizbank ü’stünden 3000 TL ve ü’stünde işlem y’apmak i’steyen şahıslar ilk t’aksit ö’demelerinde 90 gün e’rteleme y’apmak k’aydıyla h’ızlı bir şekilde o’nay a’lacaklardır. DenizBank SMS k’redi b’aşvurusu y’apmak için Cep telefonunuz ü’stünden a’tacağınız bir ü’cretli mesaj ile 5 dakika o’rtamında K’redi s’onucunu a’nında g’öreceksiniz.

Cep telefonunuzu mesaj k’ısmına g’irerek K’redim b’oşluk b’ırakın t.c. kimlik n’umaranızı a’ratarak 3280 n’umarasına bu mesajı g’önderin. 5 dakika o’rtamında sizin g’öndermiş o’lduğu mesaj a’rdından banka sizlere K’redi s’onucunu h’ızlı bir şekilde s’unacak o’naylanan t’utarı da en y’akın Denizbank şubesinden y’alnızca kimlikle a’labilirisiniz.

Denizbank ilaveten kendi r’esmi internet sitesi ü’stünden a’çmış olduğu i’htiyaç k’redisi b’aşvuru f’ormu ile de müşterilerine k’redi b’aşvurusu y’apma o’lanağı s’unuyor. DenizBank’ın internet sitesi ü’stünden i’htiyaç k’redisi b’aşvuru f’ormu d’oldurduktan a’nında sonra sizlere n’eticesi v’erilebilecek ve bu s’onuca göre a’nında k’redinizi k’ullanacaksınız. Denizbank resmi internet s’itesi ü’stünden yapmış o’lduğunuz b’aşvuruda sizin cep telefonunuza i’leriki o’lan mesaj ile belli o’lacaktır.

DenizBank k’redi b’aşvurusu y’apacak o’lan şahıslar Bu bankadan h’esabı varsa Denizbank mobil p’rogramına g’irerek buradan h’ızlı bir şekilde K’redi b’aşvurularını y’apabiliyorlar.

Üstelik Denizbank mobil p’rogramı ü’stünden y’apmış o’lduğunuz K’redi b’aşvurularında banka m’asrafsız ve d’üşük f’aiz o’ranları ile i’şlem y’apar i’ken i’laveten o’naylanan t’utarı banka şubelerine g’itmeden a’nında h’esabınıza a’ktarıyor

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz