Emeklilik Yaşı Düştü

0
17654

Emeklilik Yaşı Düştü… Yüz Binlerce Kişiye Müjdeli Haber !
Yüz Binlerce Kişiye Müjdeli Haber! Emeklilik Yaşı Düştü!
Emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiye güzel haber SGK’den geldi. Hastalıktan veya engellilik

REKLAM

REKLAM
X

durumundan dolayı erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bunun yöntemini araştırıyordu.
İşte detaylar…
Emeklilik şartları bazı vatandaşlar için daha kolay hale getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte

yaş şartı olmadan düşük prim günü ile emeklilik mümkün hale geldi. Engelli durumu olan ve
hastalıktan dolayı emekliye ayrılacak vatandaşlar malulen emekli oluyor ve normal emeklilik
şartlarına göre çok düşük şartları yerine getiriyor. Bu düzenleme ile birlikte çok sayıda

vatandaşın emekli olması bekleniyor. İşte detaylar…
Erken emeklilik ile ilgili önemli detaylar. Yaş şartı bulunmuyor. Emekli olmak isteyen ve çeşitli

hastalık ya da engellilik durumu bulunan çok sayıda kişi nasıl tarihin daha öne
çekilebileceğini araştırıyor. Emeklilik sistemine bakıldığında birçok emeklilik çeşidi arasında

yaşa takılmadan, yaş şartı olmadan en az primle erken emeklilik, “malulen emeklilik” olarak
öne çıkıyor. Keza normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları

çocuklarının maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik
durumlarının tespitine ve bu tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve

esasları düzenleyen mevzuatta yeni düzenlemeler yapıldı. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş,
yeni düzenlemeleri derledi.
MALULİYET KABUL EDİLEN DURUMLAR
Maluliyet; Sigortalıların çalışma gücünü ağır düzeyde veya iş kazası ya da meslek hastalığı

kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam
ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri
hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar Devlet Memurları Kanununun

hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurma hâllerini ifade
etmektedir.
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBINA İLİŞKİN KRİTERLER
Yapılan yeni düzenlemeye göre çalışma gücünün en az %40-49 arasında kaybedilmesi “hafif

düzeyde çalışma gücü kaybı”, çalışma gücünün en az %50-59 arasında kaybedilmesi “orta
düzeyde çalışma gücü kaybı” olarak kabul edilecektir.
Bu kişilerin kayıp oranları %60’tan az olduğundan malulen emekli olamayacaktır. Çalışma

gücünün en az %60’ının kaybedilmesi ise “ağır düzeyde çalışma gücü kaybı” sayılacak ve bu
kategoridekiler ile daha yüksek düzeyde çalışma gücü kaybı olanlar diğer şartların bulunması
hâlinde erken malulen emekli olabilecektir.

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ
Sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde kaybedip kaybetmediğinin tespitinde hastalık
listesi esas alınmaktadır. Buna göre sigortalılık süresi içinde;


Hastalık listesinde belirtilen hastalıkların meydana geldiği,
Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, hastalık listesinde belirtilen seviyelere
yükseldiği,

Çalışma gücünü ağır düzeyde kaybetmiş hâliyle ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı
ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle çalışma gücünü ağır düzeyde
kaybettiği,

4/1-c kapsamındaki sigortalının vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü
kaybettiği veya vazifesini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel
kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam

ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmasına esas alınacak hastalık süreleri
hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar Devlet Memurları Kanununun

hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğu,
SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılacaktır.
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünü ağır
düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden

veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından
yararlanamayacaktır. Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise
değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınmaktadır.
TSK VE EMNİYET MENSUPLARININ MALULİYET KARARLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askerî ve sivil personel ile askerlik görevi
yükümlüleri için, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

esas alınarak işlem yapılacaktır. Diğer yandan;
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için, Emniyet

Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği,
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan ve Devlet Memurları Kanununa
tabi koruma güvenlik görevlileri için belirlenen Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları
Yönetmeliği,

Hükümleri gözetilerek SGK Sağlık Kurulunca karar verilecektir. Vazife malullüğü hâlinde ise
maluliyet derecelerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin

Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümleri esas alınarak SGK Sağlık Kurulunca
karar verilecektir.
Çeşitli sebeplerden dolayı aktif olarak iş hayatının içinde yer alamayacak durumda olan
vatandaşlar bu düzenlemeler sayesinde emekli edilmektedir. Böylece bu durumda olan
vatandaşların maddi zorluk yaşamasının önüne geçilmiş olunuyor.CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz